Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Kleuters en AspirantengroepAspiranten 1't VeerhuisWekelijks op:dinsdag17:00 - 18:00
Kleuters en AspirantengroepAspiranten 2't VeerhuisWekelijks op:dinsdag18:00 - 19:00
Dames FitheidgroepDames19:00 - 20:00
JuniorenJunioren't VeerhuisWekelijks op:vrijdag17:00 - 18:00
Tieners 1 uurTieners 1 uur't VeerhuisWekelijks op:donderdag17:30 - 18:30
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Vlug en Lenig om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen.
Alle betalingen, zoals contributie, kleding en wedstrijdgeld worden via automatische incasso bij uw bank geïnd.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Vlug en Lenig draait op vrijwilligers. Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en zo leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Vlug en Lenig te betrekken.
Je kunt hieronder aangeven wat jij en/of je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen:
Bestuur
Activiteitencommissie
Activiteitenbegeleiding
Sponsorzaken
Onderhoud en/of opbouw materiaal
Anders, nl.
 
 
Akkoord
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van het huishoudelijke reglement van Vlug en Lenig.
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van het statuut van Vlug en Lenig.
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken (KNGU).
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*
Ik ga hiermee akkoord
Opmerking