Gratis V&L sponsoren

“SponsorKliks,


 KNGU Online Keurmerk definitief

sjorssportief

Twitter logospacerFB-logo


Het geluid tijdens onze clubkampioenschappen wordt jaarlijks verzorgd door KLUSSOUND.
Tel. 06 13808577

V&L heeft diverse groepen voor de voor hem/haar bestemde en/of gekozen les.
Alle lessen worden gegeven in het achterste gedeelte van de sporthal in Oud Gastel aan de Veerkensweg, naast het Veerhuis.

Gymnastiek is gezond, ontspannend en het is voor alle leeftijden. Er zijn binnen onze vereniging verschillende vormen van gymnastiek en alle lessen worden gegeven door deskundige leiding.
Dit is ook nodig om de lessen veilig en effectief te laten verlopen.
De hoofdleiding is in het bezit van een C-licentie, dit houdt in dat ze bevoegd zijn om zelfstandig les te geven aan een grote groep. De licentie wordt uitgegeven door de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).
Daarnaast zijn er diverse assistenten die in het bezit zijn van een assistentendiploma.
Jaarlijks krijgt de hoofdleiding bijscholing en word nieuwe oefenstof aangevoerd.

Tevens in Vlug en Lenig aangesloten bij de K.N.G.U.. Via de K.N.G.U. heeft de vereniging voor al haar leden een verzekering afgesloten, die schade dekt ingeval van aansprakelijkheid en ongevallen.

Iedere leiding heeft zelf inzicht welke materialen te gebruiken voor de juiste groep. Zo wordt er onder meer gebruik gemaakt van een lange mat, een balk, een brug met ongelijke leggers, minitrampoline, pegasus  en van de airtumblingbaan.

Hieronder een kleine omschrijving van de diverse groepen:

Beweegdiploma ouder-peuter gymnastiek

Deze groep is voor jongens en meisjes vanaf 1½ jaar onder begeleiding van een (groot)ouder. Uw kind leert tijdens de les (1 uur) onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. De peuter leert omgaan met andere kinderen, rekening houden met elkaar en dat ze op hun beurt moeten wachten.

Samen bewegen zal het contact tussen volwassenen en kind alleen maar verstevigen.
Via diverse grondmaterialen en toestellen leert men al spelenderwijs bewegen. Spel is immers leren!!

Beweegdiploma kleutergymnastiek

Deze groep is voor jongens en meisjes van 4 en 5 jaar oud. Voor deze groep staat het plezier centraal en het creatief bezig zijn met allerlei basisvormen van bewegen, zoals balanceren, gooien, schoppen, springen, kruipen, klimmen enz. Dit wordt met behulp van toestellen en klein materiaal gedaan. De les is 1 uur.

Aspirantengymnastiek

Deze groep is voor meisjes en jongens van 6 tot 8 jaar oud.
Deze kinderen zijn bezig met de basisvormen van turnen. Ook hier worden de toestellen gebruikt. Daarnaast staat ontspanning en plezier voorop. Deze les duurt 1 uur.

Jongensgymnastiek

Sinds 2007 is er een aparte groep voor jongens vanaf de leeftijd van 8 jaar.
Door deze deelnemers wordt ook gewerkt met de toestellen en zal ook kracht naar voren komen. De les duurt 1 uur.
Voor deze jongens is er de mogelijkheid om mee te doen aan springwedstrijden.

Jongerengymnastiek (junioren I en II)

Junioren I (meisjes van 8 & 9 jaar) en Junioren II (meisjes van 9 tot 11 jaar) en trainen 1 uur per week.
De groep houdt zich voornamelijk bezig met twee belangrijke onderdelen van het turnen, namelijk de houding en de beweging.
De oefeningen worden gedaan op de turntoestellen. Op een recreatieve plezierige manier turnen staat bij deze groepen voorop. Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid mee te doen aan een springwedstrijd.

Tienergroep

Deze groep sluit aan op de jongerengymnastiek, is voor meisjes van 11 jaar en ouder en traint 1 uur per week.
Deze groep traint 1 uur met de turntoestellen, maar heeft de mogelijk voor iets anders, iets wat de leden zelf willen. Ook deze groep heeft de mogelijkheid mee te doen met de springwedstrijden.

Tieners + groep

Dames vanaf ongeveer 16 jaar en ouder die graag nog eens wat lekker willen gymen trainen (1½ uur) bij deze groep. Ook diverse "oud" wedstrijdleden zitten hierbij. Voornamelijk de springtoestellen staan centraal. Maar ook de balk en de brug worden weer eens geoefend. Deze dames hebben ook de gelegenheid om mee te doen aan springwedstrijden en aan de clubteamwedstrijden.

Selectiegroep

Een geselecteerde groep met jonge meisjes. Zij zijn een voorbereidende groep om door te kunnen stormen naar de wedstrijdgroep. Steeds na een periode van een half jaar wordt er een beoordeling gedaan. Alleen via deze groep kun je in de wedstrijdgroep komen. Deze groepen traint 2 uur per week.

Wedstrijdgroep

Ook dit is een geselecteerde groep meisjes in diverse leeftijden. Deze groep traint 2x 2 uur per week en trainen voor het NTS (Nationaal Turn Systeem). Een systeem met een koppeling van leeftijd en een vastgesteld nivo met bijbehorende oefenstof.
Deze meisjes zijn verplicht de trainingen te volgen en ook verplicht deel te nemen aan de wedstrijden en clubkampioenschappen.
Aandacht is er voor kracht, spanning en de oefenstof van de toestellen.

Damesfitheidsgroep

Voor dames van alle leeftijden.
De lessen kunnen bestaan uit grondoefeningen, zowel met als zonder gereedschap, conditietraining en balspelen.
Bij deze groep komt vooral naar voren dat ze op een ontspannen manier inspanning leveren.

 

Freerunning

Deze groep is voor jongens en meisjes van 10 tot 25 jaar.  “Vrijheid, springen, klimmen en salto’s maken”, dát is Freerunning. Je zo snel mogelijk verplaatsen over en met obstakels, tevens komen er ook andere sport onderdelen aan bod. Deze les duurt 1 of 2 uur.