Gratis V&L sponsoren

“SponsorKliks,


 KNGU Online Keurmerk definitief

sjorssportief

Twitter logospacerFB-logo


Het geluid tijdens onze clubkampioenschappen wordt jaarlijks verzorgd door KLUSSOUND.
Tel. 06 13808577

Contributie voor 2017:

Groep  Lesdag  Tijd  Bedrag
Beweegdiploma ouder/peutergym  Woensdag     9.30-10.30 uur  11,50 per maand
Beweegdiploma Kleutergym & Aspiranten  Dinsdag  17.00 - 18.00 uur  11,00 per maand
Junioren I  Dinsdag  18.00 - 19.00 uur  11,00 per maand
Junioren II en jongens  Vrijdag 16.00 - 17.00 uur  11,00 per maand
Tienergroep en jongens  Vrijdag  17.00 - 18.00 uur  11,00 per maand
Tieners 16+ groep  Vrijdag  16.30 - 18.00 uur  15,25 per maand
Dames fitheidsgroep  Dinsdag  19.00 - 20.00 uur  12,50 per maand
Freerunning één uurs les  Donderdag  20.00 - 21.00 uur  11,00 per maand
Freerunning twee uurs les  Donderdag  20.00 - 22.00 uur  20,50 per maand
Selectiegroep  Vrijdag  18.00 - 20.00 uur  20,50 per maand
Wedstrijdgroep  Maandag
 Vrijdag
 17.00 - 19.00 uur
 18.00 - 20.00 uur
 35,50 per maand

 
Naast de contributie aan de vereniging, dient er Bondscontributie (verplicht lidmaatschap KNGU) betaald te worden. Deze bedraagt in 2017 € 20,80 (0 t/m 15 jaar) of € 25,40 (16 jaar en ouder) per jaar. De hoogte van de bondscontributie wordt door de KNGU bepaald. Deze bondscontributie is verplicht en wordt jaarlijks in januari geincasseerd (bij nieuwe leden bij aanvang lidmaatschap).

Er dient 12 maanden per jaar contributie betaald te worden. Ook in de vakantieperioden gaat de contributie door. Eenmalig betaalt u €15,-- inschrijfgeld bij aanvang lidmaatschap (incl. gratis T-shirt van de vereniging).

De vereniging vraagt uw toestemming om gebruik te maken van automatische incasso. Dit via een getekende machtiging welke u kunt vinden onder "inschrijfformulier". De contributie zal dan per kwartaal geïnd worden. Gelieve deze in te leveren bij de leiding van de groep.

Zowel aan- als afmeldingen dienen schriftelijk te worden gedaan bij de leiding en via de aan- en afmeldingsformulieren. Uitschrijfformulieren minimaal 1 maand voordat het kwartaal is afgelopen inleveren bij de leiding.

Wanneer wij geen getekend afmeldingsformulier van u in ons bezit hebben, dient u de contributie van het volgend kwartaal gewoon door te betalen. Gelieve ook bij adreswijzigingen uw nieuwe gegevens door te geven aan de leiding.